Polakom pracującym w Wielkiej Brytanii również przysługuje ubezpieczenie społeczne, tak jak i w innych krajach Unii.

Jeśli pracujesz w Wielkiej Brytanii, przysługuje Ci tak jak i w innych krajach Unii Europejskiej ubezpieczenie społeczne (emerytalne) inaczej zwane National Insurance Contributions, które jest odpowiednikiem polskiego ZUS-u. To znaczy, że możesz opłacać składki na ubezpieczenie społeczne, które będzie odprowadzał pracodawca, a w sytuacji samozatrudnienia należy je odprowadzać samemu.

Należy również podkreślić, że nie istnieje potrzeba odprowadzania dodatkowych składek na ZUS, żeby zachować uprawnienia emerytalne. Czas, który spędziliśmy na pracy w krajach Unii Europejskiej jest również wliczany do stażu pracy w Polsce, dzięki czemu nie zostanie przesunięty czas przejścia na emeryturę. Okres czasu w jakim pracowaliśmy w krajach Unii jest sumowany i jeśli jest wystarczający, uzyskujemy prawo do emerytury.

Dodatkowo z każdego z tych krajów, ta osoba otrzymuje część emerytury. Sposób wypłacania emerytur musi być taki sam, jak wobec obywateli państwa, w którym pracowaliśmy. Nie może mieć miejsce dyskryminowanie innych pracowników oraz odbierania im praw w stosunku do obywateli danego kraju. Emerytura nie musi być wypłacana automatycznie i należy pamiętać, że niekiedy trzeba się zgłosić do instytucji ubezpieczeniowej.

W tym celu należy przechowywać dowody opłacania składek ubezpieczeniowych za granicą, do których wliczamy dowody wpłaty i dokumenty wystawiane przez pracodawcę. Jeśli jesteś Polakiem zatrudnionym w Wielkiej Brytanii, koniecznie powinieneś zadbać o to, aby były wpłacane składki ubezpieczeniowe, dzięki czemu Ty będziesz miał możliwość szybszego przejścia na emeryturę.

tagi: przepisy w uk, poradnik, praca w uk, ubezpieczenia emerytalne

irmabirma