Kiedyś przyczyną emigracji były przyczyny ekonomiczne i polityczne, uchodźstwo i prześladowania Żydów polskiego pochodzenia. Nowa fala emigracji Polaków w ostatniej dekadzie nastąpiła w oparciu o nasilający się kryzys ekonomiczny, wysokie bezrobocie w Polsce oraz wyższy standard życia na zachodzie. Polacy emigrują przede wszystkim w poszukiwaniu lepszej płacy.

Powszechnie wiadomo, że największym skupiskiem Polonii jest Chicago, około 10 milionów. Liczba Polaków mieszkających poza granicami naszego państwa to jednak blisko 21 milionów. Coraz więcej naszych rodaków przybywa do Wielkiej Brytanii.

Język polski jest coraz częściej spotykany. Tak liczna rzesza Polaków, automatycznie tworzy swoje skupiska i praktykuje rodzimy język. Jak podaje The Guardian, z danych za 2011 rok wynika, że już prawie 550 tys. osób w Anglii i Walii posługuje się naszym rodzimym językiem. Polszczyznę można usłyszeć wszędzie, od londyńskiego metra, po tzw. „polskie dzielnice”. W Anglii Polki rodzą dzieci (chociaż praktykowane są również powroty do Polski w tym celu), w Anglii robimy interesy, do Anglii latamy na szkolenia, edukujemy się.

Czy w szarej strefie, czy na pełny etat, trudno nie dostrzec polskich akcentów i obecności naszych rodaków na Wyspach. W dodatku postrzegani jesteśmy, a przynajmniej byliśmy przez dłuższy okres czasu, jako dobrzy pracownicy. Z reguły sumiennie, rzetelnie i szybko wykonujemy powierzone nam zadania.

Wydaje się, że dużym minusem jest niedostateczna znajomość języka angielskiego wśród sporej liczby migrujących Polaków i często brak poszanowania zasad panujących w miejscu zamieszkania. Większość pracodawców na najniższych stanowiskach nie wymaga jednak perfekcyjnej angielszczyzny, a przecież nie wszyscy pracujemy na Canary Wharf albo studiujemy na Cambridge.

Należy pamiętać, że Wielka Brytania to potężne państwo z odrębną kulturą i systemem prawnym. Nie nadużywajmy jej gościnności i nie twórzmy kast. Pamiętajmy, że jesteśmy tam gośćmi i pomimo członkostwa w Unii Europejskiej obowiązują nas normy społeczne, których należy przestrzegać. Język angielski jest oficjalnym językiem ONZ-u i jest najczęściej stosowanym językiem na świecie. Uczmy się języka angielskiego, grzeczność od nas tego wymaga.

A.

tagi: emigracja, życie w uk, praca w uk, publicystyka

anka_klimowicz