Zaświadczenie o niekaralności, które w Wielkiej Brytanii znane jest bliżej jako Criminal Records Bureau (CRB) jest dla wielu przyszłych pracowników bardzo istotnym dokumentem, bez którego posiadania praca w pewnych sektorach jest niemożliwa.

Kto wydaje zaświadczenie o niekaralności na terenie Wysp?

Umocowanym do tego typu działań jest Criminal Records Bureau. W gestii tej instytucji leży wydawanie zaświadczeń o niekaralności, jak również zapewnienie potencjalnym pracodawcom pomocy w uzyskaniu informacji o pracownikach w Anglii i Walii.

Kiedy wymagane jest  zaświadczenie o niekaralności?

Tego typu dokument jest wymogiem niezbędnym przy podejmowaniu pracy w niektórych zawodach. CRB jest wymagany w:

 • pracy z dziećmi, 
 • pracy z bezbronnymi dorosłymi,
 • zatrudnieniu w instytucjach, które działają na rzecz i w imieniu dzieci,
 • pracy w opiece zdrowotnej,
 • podaniu o status przybranego rodzica albo opiekuna.   

Istnieje wiele zawodów, które zobowiązują potencjalnego pracownika do okazania zaświadczenia o niekaralności.  Ich pełna lista znajduje się na stronie:

http://www.crb.homeoffice.gov.uk/guidance/rb_guidance/eligible_posts.aspx

Czy Ty jako obywatel możesz ubiegać się sam o zaświadczenie o niekaralności?

Co do zasady, obywatel nie ma prawa ubiegać się sam o tego typu zaświadczenie bezpośrednio, bowiem dokument ten  jest udostępniany tylko dla organizacji, profesji oraz zawodów wyszczególnionych w Exceptions Order to the Rehabilitation of Offenders Act 1974. Powszechnie stosuje się praktykę składania aplikacji przez pracodawcę, który powinien być zarejestrowany w CRB lub przez kogoś, kto występuje w  imieniu zainteresowanej osoby działając w organizacji  "Umbrella Body".

Jakie dokumenty są niezbędnymi w procesie ubiegania się o zaświadczenie o niekaralności?

Każdy aplikant ma obowiązek przedłożyć dokumenty potwierdziające jego tożsamość. Dokumenty zostały podzielone na dwie grupy. Osoba aplikująca ma pewne opcje wyboru otóż: może przedstawić trzy dokumenty, z czego jeden musi być zawarty w grupie pierwszej, drugi i trzeci może pochodzić z grupy pierwszej lub drugiej albo jeden przynależeć powinien do grupy pierwszej, a oba pozostałe występować w grupie drugiej. Innym rozwiązaniem jest okazanie pięciu dokumentów z grupy drugiej. Pełna lista wymaganych pogrupowanych dokumentów znajduje się na stronie:

http://www.crb.homeoffice.gov.uk/PDF/CRB11%20Guidance%20Notes.pdf

Dwa rodzaje zaświadczeń. Czym się różnią?

Wydawany jest tzw. Standard CRB check i Enhaced CRB check. Pierwszy jest zaświadczeniem w którym, zawarte są informacje o odbytych wyrokach skazujących, o reprymendach, ostrzeżeniach widniejących w policyjnych aktach.  Enhaced CRB check jest w odróżnieniu od Standard CRB check  zaświadczeniem o niekaralności najwyższego stopnia. Taki dokument potrzebny będzie każdemu kto będzie miał sposobność pracować z dziećmi i bezbronnymi dorosłymi.  Oprócz podstawowych danych podobnych do tych jakie zawarte są w  Standard CRB check zawiera szereg dodatkowych informacji będących w posiadaniu policji, które to mogą zaważyć na pozytywnym odbiorze aplikacji danego kandydata. Różnica jaka rysuje się pomiędzy wyszczególnionymi dwoma wariantami zaświadczenia o niekaralności ma przede wszystkim związek z natężeniem kontaktu z dziećmi, bezbronnymi dorosłymi, osobami starszymi oraz odpowiedzialnością jaką w podejmowanej pracy będzie się za takie osoby ponosić.


Pozostałe istotne informacje o dokumencie

 • Zaświadczenie o niekaralności wydawane przez CRB jest odpłatne. Koszty takiej usługi ponosi zainteresowany. Osoba nie  ponosi kosztów aplikacyjnych w sytuacji, kiedy chce podjąć się pracy w wolontariacie, a jednym z warunków jej otrzymania jest posiadanie zaświadczenia o niekaralności,
 • Wszystkie dane zawarte w zaświadczeniu objęte są klauzulą poufności i są chronione prawem. Nikt niepowołany nie ma prawa wglądu do informacji zawartych w dokumencie,
 • Istotną wiadomością dla pracowników jest to, że nie mają obowiązku poddać się sprawdzeniu swojej przeszłości,
 • Aby pracodawca mógł się ubiegać o wydanie zaświadczenia o niekaralności musi posiadać pisemną zgodę osoby w imieniu, której składa aplikację,
 • Niepodpisany formularz aplikacyjny nie jest rozpatrywany,
 • Niektóre sektory zawodowe np. sędziowie, prawnicy itd. są zobowiązani do poddania się tego typu weryfikacji,  gdyż zaświadczenie o niekaralności w tych zawodach jest wymagane prawnie. Nie podpisanie zgody jest w takich wypadkach równoznaczne z utratą wymarzonej posady,
 • Zaświadczenie z CRB nie jest objęte datą ważności, zawiera tylko i wyłącznie datę wystawienia dokumentu,
 • Dokument zawiera wszystkie odonotowane względem zainteresowanej osoby dane, które są w posiadaniu  policji. Wszystkie informacje zostaną udostepnione pracodawcy nawet wtedy kiedy nie mają związku z przyszłą pracą, 
 • Niestety, dokument poświadczający niekaralność wydany w Polsce przez rodzimy Sąd nie ma większego znaczenia dla brytyjskiego rynku pracy. W Wielkiej Brytanii honorowane jest jedynie  brytyjskie zaświadczenie o niekaralności.
 • Osoba niezadowolona z wydanego zaświadczenia o niekaralności ma prawo odwołania. CRB wprowadziło rozbudowany system odwołań.

Wszelkie szczegółowe informacje odnośnie zaświadczenia o niekaralności ważnego w UK uzyskać można na oficjalnej stronie Criminal Records Bureau www.crb.gov.uk. Petentom udostępniony jest również numer telefonu: 0870 90 90 811

 Monika Hoch-Zielonka

tagi: zaświadczenie o niekaralności, dokument, praca, Criminal Records Bureau, CRB check, dokument o niekaralnosci w uk

Monika Hoch-Zielonka (monika2010)